•  
  •  
  •  

Toz Toplama Sistemleri

Toz işletmelerde kapasite verimi ve çalışan sağlığını doğrudan etkileyen işletme ömrünü, işletme birim maliyetini artışına neden olan ciddi bir sorundur 

İşletme verimliliğin artırılmasında, işletme makine sistemlerinin sağlıklı bir şekilde kullanılması ve kullanım ömrünün uzatılması üzerin de toz toplama sistemleri etkin mücadele yöntemlerinden biridir 

Toz toplama sistemleri sanayinin her alanında kullanılması ile birlikte ağırlıklı olarak ağır sanayi işletmelerinde de olmazsa olmaz olarak yer almaktadır 

Endüstriyel tüm faaliyetlerde etkin olarak kullanılan havalandırma sistemlerine ek olarak toz toplama sistemleri ciddi anlamda etkin bir tekniktir

Toz Toplama Sistemleri: 
- Talaş Toplama Sistemleri
- Gıda Tozu Toplama Sistemleri
- Kum Tozu Toplama Sistemleri